Evil People Are Yourselves

31/08/2019 –  (Tiếng Việt bên dưới)

You think human are born honest or evil?

In the 3rd century BC, Xun Zi – a Chinese Scholar asserted: “Human nature is evel“. He considered that people were born with appetite about benefit, beauty or fame… And we achieve goodness when we were educated in morality. If people developed according to appetite, society would beeven more full of troubles than it is now. Therefore, morality is what modifies our evil nature.

Ms. Jenny Tran – CEO Kelsey Consulting M&A – an almighty genius of the 21st century – agrees and developed Xun Zi’s thesis up to a new level. She stated people were born with extremely evil and cruel nature, those were: greed, selfishness, brutality… For this reason, we have to constantly fight with ourselves to eliminate evil out of our instinct and reaching integrity in the heart. It is actually not the right to choose but the responsibility of every person to society to walk the moral path.

And she called this process: Emotional maturity.

 

Accordingly:

  1. In the first stage of the life, we need ethical education in the right way to learn how to be honest and hard-working. You learn how to eliminate the lies and laziness inherent in the mind of every person.

2. In the next stage – the stage of character shaping, we need to be taught to distinguish between good and bad, honesty and evil. You strive to follow the goodness and cultivate the courage to cope with difficulties, temptations, and crimes in society.

3. Once you have the basic elements to become a “harmless person”, let’s make an effort to rise up to become a true warrior and fight with the bad people around you. You will be a person of intergrity, with a combination of honest heart and fighting spirit.

4. At the mature stage of your life, you have lived through a whole process of eliminating the devil in yourselves and building a solid moral foundation. That is the time you have the emotional maturity to live life with integrity!

5. When you can achieve emotional maturity, you are exactly a “good person”, you deserve love and freedom. Those are the best values ​​in the world and of course, they are not for everyone. You need to fight enough!

However, the reality shows that not many people are really mature in emotion, because this world does not have many real warriors but is full of lazy, fake people who like to succeed easily.

The danger is that we often quibble over the maturity of our own emotion. Especially, if you are in a position too high in society, but not yet mature in emotion. You want to fill in the deficiencies of your heart, but you don’t want to try hard to have, you see that as a cause for wrongdoing. You use money, position, power to acquire and bribe other bad people to force them to provide benefits to you. You like lies, fake sweetness, flatterery, lust or violence. With your angelic appearance covered by money, position, and superficial beauty, no one doubts you, but it is you who is really evil! An insatiable greedy demon dressed as an angel!

Mahatma Gandhi – an Indian politician said that: “Is it not enough to know the evil to shun it? If not, we should be sincere enough to admit that we love evil too well to give it up”. Demons who love evil, are weak from the truth, and ignore with evil are the hidden dangers of the world.

Hitler – the leader of the Nazi Party – is the clearest evidence for a man who “too loves evil”. Hitler committed the ultimate crime by ruthless rules (slaughtering Jews, sparking World War II…) to satisfy the violence in his evil heart.

Until after 1945 when Hitler died, the evil still clung to humanity because other accomplices still followed the call of the beast: “If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed“.

Admit it, you are evil! You are immature in your emotions but with plenty of money and power! And take responsibility, for the crimes you have committed! This world won’t be so bad without bad guys like you!

You are responsible for your own wrongdoings! Either you take the initiative if you have conscience, or the truth, justice and law will hold you responsible. Don’t pretend that you are a victim! This is not a game, no one is innocent of the crimes that they have caused to this world.

Do you know that in the 16th year BC, Han Dynasty Emperor – the 12th emperor of the Western Han Dynasty in Chinese history – deposed Hua queen and brought Zhao Fei Yen – a beautiful prostitute – to replace the queen after listening to her fabrications. The emperor was feeble and weak. He lusted the beauty of Zhao Fei Yen, so turned a blind eye to her inhumane crimes in the harem.

By the 7th year BC, the emperor eventually died right on the place he usually enjoyed appetence. And it is worth mentioning that after the Han Dynasty Emperor died, no one covered and tolerated, Trieu Phi Yen was turned over past crimes by the court, dethroned and banished from the palace. Later, she killed herself with poison alcohol.

When you are born in this world, let’s try to become a moral person that mature in emotion. True freedom and true love will come to you! Because it is all up to you: an admirable life like Donald Trump, or a cursed life like Xi Jinping.

Honesty and integrity – is the foundation of human beings and social development
– Jenny Tran –

 

 

KẺ XẤU XA THỰC SỰ LÀ CHÍNH MÌNH

Con người bẩm sinh là lương thiện hay là ác quỷ?

Nhà tư tưởng Trung Quốc – Tuân Tử – vào thế kỉ 3 TCN đã khẳng định: “Nhân chi sơ tính bản ác”. Ông cho rằng con người sinh ra có đầy đủ dục vọng như ham lợi, ham sắc, ham danh… Vì quá trình bồi dưỡng, giáo dục về đạo đức mà chúng ta mới có được tính thiện. Nếu như con người cứ phát triển theo dục vọng thì xã hội sẽ cấu xé lẫn nhau, gây ra loạn lạc. Vì thế, đạo đức là thứ sửa đổi bản tính ác của con người.

Jenny Tran – CEO Kelsey Consulting M&A – một thiên tài toàn năng của thế kỉ 21 – đã đồng tình và phát triển luận điểm của Tuân Tử lên một tầm cao mới. Bà cho rằng con người sinh ra với bản chất vô cùng xấu xa và độc ác, đó là: lòng tham lam, ích kỉ, tàn bạo… Vì thế, con người cần phải không ngừng đấu tranh với chính mình để loại bỏ cái xấu, cái ác ra khỏi bản năng của mình và vươn đến sự chính trực trong trái tim. Đó không phải là quyền lựa chọn mà là trách nhiệm của mỗi con người đối với xã hội.

Và bà gọi quá trình này là: “Sự trưởng thành về cảm xúc.

 

Theo đó:

  1. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, chúng ta cần được giáo dục về đạo đức một cách đúng đắn để trở thành con người trung thực và chăm chỉ. Bạn học cách loại bỏ sự dối trá và tính lười biếng cố hữu trong tiềm thức của mỗi con người.

2. Trong giai đoạn tiếp theo – giai đoạn định hình tính cách, chúng ta cần được dạy phân biệt cái tốt – cái xấu, cái thiện – cái ác. Chúng ta nỗ lực sống lương thiện và nuôi dưỡng lòng can đảm để đương đầu với những khó khăn, cám dỗ, tội ác trong xã hội.

3. Khi bạn đã có được những yếu tố cơ bản để trở thành một “người vô hại”, hãy nỗ lực để vượt lên, trở thành một chiến binh thực thụ, đấu tranh với những người xấu xung quanh mình. Chính trực là sự kết hợp của trái tim trung thực và tinh thần đấu tranh.

4. Ở giai đoạn chín muồi của cuộc đời, bạn trải qua cả một quá trình đấu tranh loại bỏ con quỷ dữ trong con người mình và xây dựng được một nền móng đạo đức vững chắc. Khi đó, bạn có được sự trưởng thành về cảm xúc!

5. Khi bạn có được sự trưởng thành về cảm xúc, một “người tốt” là bạn sẽ tìm kiếm tình yêu và sự tự do. Đó là những giá trị tốt đẹp nhất trên thế giới và tất nhiên, nó không dành cho tất cả mọi người. Bạn cần đấu tranh đủ nhiều!

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không mấy ai thực sự trưởng thành về cảm xúc, bởi thế giới này không có nhiều chiến binh thực thụ mà lại đầy rẫy những kẻ giả dối, lười biếng thích thành công một cách dễ dàng.

Điều nguy hiểm là chúng ta thường ngụy biện về sự trưởng thành trong cảm xúc của chính mình. Bạn ở một vị trí quá cao trong xã hội, nhưng lại chưa trưởng thành về cảm xúc. Bạn muốn lấp đầy những khiếm khuyết trong trái tim, nhưng không muốn nỗ lực để có được mà lấy nó ra làm nguyên nhân để hành động sai trái. Bạn dùng tiền bạc, địa vị, quyền lực để thâu tóm, mua chuộc những kẻ xấu xa khác, để họ cung phụng lợi ích cho bạn. Bạn thích sự giả dối, ngọt ngào, nịnh bợ, dục vọng hay bạo lực. Với một vẻ ngoài của thiên thần được che đậy bởi tiền bạc, địa vị, nhan sắc: không ai nghi ngờ bạn, nhưng chính bạn mới là kẻ xấu xa thực sự! Một con quỷ tham lam vô độ đội lốt thiên thần!

Chính trị gia người Ấn Độ Mahatma Gandhi nói rằng: “Biết cái ác còn chưa đủ để tránh xa nó ư? Nếu chưa đủ, chúng ta nên tự thành thật thừa nhận mình quá yêu cái ác để từ bỏ nó”. Những con quỷ dữ quá yêu cái ác, yếu đuối trước sự thật, và dửng dưng trước cái xấu xa chính là mối hiểm họa tiềm ẩn của thế giới.

Hitler – tên trùm phát xít Đức – là minh chứng rõ ràng nhất cho một con người “quá yêu cái ác”. Hitler gây ra thứ tội ác cùng tận bằng lối cai trị tàn độc (tàn sát người Do Thái, châm ngòi cho thế chiến thứ 2…) để thỏa mãn tính bạo lực trong tâm can ác quỷ của ông ta.

Cho đến tận sau năm 1945 khi Hitler chết đi, cái xấu, cái ác vẫn đeo bám loài người bởi những kẻ đồng lõa khác vẫn đi theo tiếng gọi của loài cầm thú: “Khi bạn nói dối đủ lớn và đủ nhiều thì đó là sự thật”.

Hãy thừa nhận đi, bạn là kẻ xấu xa! Là kẻ chưa trưởng thành trong cảm xúc nhưng quá dư dả tiền và quyền! Và hãy chịu trách nhiệm đi, cho những tội ác mà bạn đã gây ra! Thế giới này sẽ không trở nên quá tồi tệ nếu như không có những kẻ xấu xa như bạn!

Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình! Hoặc là bạn chủ động nếu bạn có lương tâm, hoặc là sự thật, công lý, pháp luật sẽ buộc bạn phải chịu trách nhiệm. Đừng ngụy biện rằng bạn chỉ là nạn nhân! Đây không phải là một trò chơi, không ai vô can trước tội ác mà chính mình gây ra cho thế giới này.

Bạn có biết, Hán Thành Đế – vị hoàng đế thứ 12 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc – vào năm thứ 16 TCN đã phế truất Hứa hoàng hậu và đưa Triệu Phi Yến – một kỹ nữ tuyệt sắc – lên thay thế sau khi nghe theo lời dối trá và bịa đặt của bà ta. Hán Thành Đế bạc nhược, yếu hèn, chỉ vì đam mê sắc đẹp của kỹ nữ họ Triệu mà nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác bất nhân của bà ta ở chốn hậu cung.

Đến năm thứ 7 TCN, vị hoàng đế này cuối cùng đã phải trả giá bằng cái chết ngay trên chính nơi mà ông ta thường hưởng lạc. Và điều đáng nói là sau khi Hán Thành Đế qua đời, không còn ai bao che, dung túng, Triệu Phi Yến bị triều đình lật lại tội ác năm xưa, phế ngôi, đày ra khỏi cung. Sau này, bà ta tự chuốc rượu độc tự vẫn.

Khi bạn được sinh ra trên thế giới này, bạn hãy nỗ lực để trở thành một người có đạo đức, trưởng thành về cảm xúc. Tự do đích thực và tình yêu đích thực sẽ đến với bạn! Tất cả đều do bạn quyết định: một cuộc đời đáng ngưỡng mộ như Donald Trump, hay một cuộc đời bị nguyền rủa như Tập Cận Bình.

“Trung thực và chính trực – là nền móng của con người và sự phát triển xã hội”
– Jenny Tran –

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top