Honesty Is The Best Policy

14/03/2019 (Tiếng Việt bên dưới)

1.1 million people died prematurely, 20 million tons of food were damaged and the national economy lost 38 billion USD because of air pollution each year… In 2017, for the first time, China announced the state of alarm Redness in air pollution when the average PM2.5 dust in this country has reached 48 mcg/m3, more than double that one in other cities in the world.

But the question is why do they always accept living with that polluted atmosphere for years? – An individual kept silent, a generation kept silent!

Meanwhile, in the United States, in 2017, when Donald Trump became president, many American people expressed doubts and constantly criticized his conservative policies. However, after more than two years leading America, the president has brought his country to impressive numbers: the lowest unemployment rate in during 49 years (3.7%), GDP surpassed 4.1% in the second quarter and 3.5% in the third quarter in 2018, along with that, the US stock market increased by 27% when profits of listed companies skyrocketed.

But it is worth mentioning here that President Donald Trump did not prevent people from expressing their human rights. The American is always entitled to voice their opinions and fight for their rights freely. Every individual is free, a society grows!

Winston Churchill, Britain’s greatest prime minister, in World War II, reminded American of avoiding participation in anti-fascist allies: “A people who seek to avoid war at the cost of humiliation will eventually take all the humiliation and war”. After Japan turned around and hit the Hawaii Islands, the American awakened and rose to become the strongest country in the world later.

Are you “humiliated” to avoid “war”?

You are often educated “to be modest, to yield, to obey” – and you follow it as a truth. But do you know these things also mean “to be feeble, to be weak, to silent”.

The nature of silence is fear. We are afraid of being involved, afraid of receiving disadvantaged parts, being afraid of being suppressed when we alone speak out for the right. But the more you are afraid, the more you help others become powerful and strong. Because fear makes people easy to compromise and easy to be bribed to accept the bad, the wrong, the lie. Avoiding conflict with fear and shyness, you become harmless for a moment but will get both of them which are overlap, successive fears and negative consequences from that conflict.

Only when people get rid of their fears will they find a way to cope with difficulties. Because when you have bravery and dare to fight, you will never become trivial before adversity!
Do not be afraid! Don’t be feeble! Do not be weak! Be honest to the end for your heart and fight to the end for your mind! Feel free to express your opinions, so that your mind and your heart are one!

 

 

TRUNG THỰC LÀ VĂN HÓA TỐT NHẤT

CHO SỰ PHÁT TRIỂN

1,1 triệu người tử vong sớm, 20 triệu tấn lương thực bị thiệt hại và mỗi năm nền kinh tế quốc gia hao hụt 38 tỉ USD vì ô nhiễm không khí… Năm 2017, lần đầu tiên Trung Quốc ban bố tình trạng báo động đỏ về ô nhiễm không khí khi lượng bụi PM2.5 trung bình tại quốc gia này đã lên tới 48 mcg/m3, nhiều gấp đôi so với mức bình quân tại các thành phố khác trên thế giới.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao họ vẫn luôn chấp nhận sống chung với bầu không khí ô nhiễm đó nhiều năm qua?– Một cá nhân im lặng, một thế hệ im lặng!

Trong khi đó, tại Mỹ, năm 2017, khi Donald Trump bắt đầu lên cầm quyền, nhiều người Mỹ tỏ ra nghi ngại và không ngừng lên tiếng chỉ trích những chính sách bảo thủ của ông. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm đương nhiệm, vị tổng thống này đã đưa nước Mỹ tới những con số ấn tượng: tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 49 năm qua (3,7%), GDP vượt 4,1% trong quý 2 và 3,5% trong quý 3 năm 2018, cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng 27% trong bối cảnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng vọt.

Nhưng điều đáng nói ở đây là tổng thống Donald Trump không hề ngăn cản người dân thể hiện nhân quyền của họ. Người Mỹ luôn được quyền nói lên ý kiến của họ và đấu tranh cho quyền lợi của họ một cách tự do. Mỗi cá nhân tự do, một xã hội phát triển!

Winston Churchill – thủ tướng vĩ đại nhất nước Anh vào thế chiến thứ 2 từng nhắc nhở người Mỹ về việc né tránh tham gia đồng minh chống phát xít: “Một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh đủ cả hai thứ, cả chiến tranh và sự nhục nhã”. Sau khi Nhật trở mặt và đánh vào quần đảo Hawaii, người Mỹ tỉnh giấc và vươn vai, trở thành cường quốc số 1 thế giới sau này.

Còn bạn, bạn có đang “chịu nhục” để né tránh “chiến tranh”?

Bạn vẫn thường được giáo dục “phải khiêm tốn, nhường nhịn, vâng lời” – và bạn tuân theo nó như một chân lý. Nhưng bạn có biết rằng những điều này đồng nghĩa với “sự nhu nhược, yếu đuối, im lặng”.

Bản chất của sự im lặng là sợ hãi. Chúng ta sợ bị liên lụy, sợ nhận phần thiệt thòi, sợ bị đàn áp khi đơn độc lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải. Nhưng bạn càng sợ hãi, bạn càng giúp kẻ khác trở nên quyền lực và mạnh mẽ hơn. Bởi nỗi sợ hãi khiến con người ta dễ thỏa hiệp và dễ bị mua chuộc để đồng lõa với cái xấu, cái sai, cái giả dối. Né tránh xung đột bằng nỗi sợ hãi và e dè, bạn trở nên vô hại trong phút chốc nhưng rồi sẽ “lãnh đủ cả hai thứ” là sự sợ hãi chồng lấn, liên tiếp và hậu quả tiêu cực từ xung đột đó.

Chỉ khi gạt bỏ được nỗi sợ hãi, con người ta mới tìm ra cách để đứng vững trước những biến cố. Vì khi bạn có bản lĩnh và dám đấu tranh, bạn sẽ không bao giờ trở nên tầm thường trước nghịch cảnh!
Đừng sợ hãi! Đừng nhu nhược! Đừng yếu hèn! Hãy trung thực đến cùng cho trái tim bạn, hãy đấu tranh đến cùng cho lí trí của bạn! Hãy tự do nói lên quan điểm, để ý thức và tiềm thức trong bạn được thống nhất!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top