KELSEY – M&A network for value and efficiency

Mergers & Acquisitions (M & A) is becoming more and more active in Vietnam. The field of business is expanding. Together, the value of the deal is also getting bigger. From $ 215 million/deal in 2009-2010 to $ 4.8 billion/deal, equivalent to 53.59% share of Sabeco Beverage Joint Stock Company acquired by Thai Beverage at the end of 2017, beginning 2018. Since it was only bank reconstruction contracts or mergers of state enterprises to the present is “blooming flowers” with real estate, manufacturing, consumption, … of private enterprises and individuals.

However, according to data ofKPMG Vietnam, only less than 40% of M & A deals have been validated because they are inaccurate and less transparent. My childrent is always beautiful, lovely and most intelligent. Similarly, the founding business is always the most valuable, creating the most surplus value and having the broad future prospects is always sell-side view. At the same time, buy-side always have the feeling of loss, decrease value, cheated after the conclusion of the deal sale between the two parties. This situation always exists and continues as greed always occupies a corner in human.

To overcome this situation, society needs a third party with a more objective perspective in many cases. the company M & A consulting find their core value. They will be the witnesses, valuers, potential targets, business structures of the deal M&A and implement them in a fair and transparent manner.
In addition, in Vietnam, in order to carry out M & A transactions, investors must comply with many legal provisions of the Laws such as Competition Law, Enterprise Law, Investment Law, Securities Law, Labor Law, etc. This can be a difficult part for business owners and their future colleagues.

Kelsey Consulting M&A is compounded with the most talented professional, ethical experts who will work with you as a trusted companion. Kelsey is member of several prestigious business associations and organizations in Vietnam and around the world such as Amcham, Eurocham, VCCI, VBF,… With their relationship, Kelsey has successfully built a network of customers and strategic partners, both in Vietnam and around the world. Kelsey can help its customers find, contact and select potential partners easily and appropriately. Vertical, horizontal or combination mergers will be entirely dependent on the will of the customer who want their “honey” to grow in future choices.

Kelsey is also a gathering of experts in a variety of areas: corporate consulting, architecture, environment, education, marketing, health – who can help customers solve their problems quickly.  Kelsey can accurately appraise valuation of  business, preparation of offer documents, business survey,  negotiation, tax consultancy, law, accounting, proposed solutions and increase the value while exploiting resonance benefits professionally.
Kelsey is a place where you can trust and appreciate the value you have!

 

 

 

Mạng lưới M&A chiến lược

Thị trường mua bán & sáp nhập (M&A – Mergers & Acquisition) ngày càng sôi động ở Việt Nam. Lĩnh vực của các thương vụ càng ngày càng mở rộng. Đi kèm với nó là giá trị của các thương vụ cũng ngày càng lớn hơn. Từ 215 triệu USD/thương vụ vào những năm 2009 – 2010 đến 4,8 tỷ USD tương đương với 53,59% cổ phần của CTCP Nước giải khát Sabeco được Thai Beverage mua lại vào cuối năm 2017, đầu 2018. Từ lúc chỉ là những hợp đồng tái cấu trúc ngân hàng hoặc các thương vụ hợp nhất của các doanh nghiệp nhà nước đến hiện tại là “trăm hoa nở rộ” với BĐS, các ngành sản xuất, tiêu dùng,… của các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, theo số liệu của KPMG Việt Nam, chỉ có ít hơn 40% các thương vụ M&A đã thẩm định qua được thực hiện bởi lý do là thông tin thiếu chính xác và kém minh bạch. Con nhà mình luôn là đẹp nhất, xinh xắn và thông minh nhất. Tương tự, doanh nghiệp của mình sáng lập ra luôn có giá trị nhất, tạo nhiều giá trị thặng dư nhất và có triển vọng tương lai rộng luôn là cái nhìn của người bán (sell-side). Song song đó, người mua (buy-side) lại luôn có cảm giác bị thiệt, bị mua hớ sản phẩm, bị lừa sau khi kết thúc một thoả thuận mua bán giữa hai bên. Tình trạng này vẫn luôn tồn tại và tiếp diễn khi lòng tham con người luôn chiếm một góc trong thành phần cấu thành của mình.

Để khắc phục tình trạng này, xã hội cần có bên thứ ba với góc nhìn khách quan hơn trong nhiều trường hợp. Các công ty tư vấn M&A cũng tìm thấy giá trị giá trị cốt lõi của mình. Họ sẽ là người làm chứng, người định giá, xác định các mục tiêu tiềm năng, cấu trúc thương vụ M&A và triển khai thực hiện nó một cách công bằng, công chính, công khai và minh bạch.

Ngoài ra, ở Việt Nam, để thực hiện giao dịch M&A, nhà đầu tư phải tuân thủ song song nhiều quy định pháp luật của các bộ luật: Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Bộ luật Lao động,… Điều này có thể thêm phần khó khăn cho chủ doanh nghiệp và người đồng sự trong tương lai của họ.

Kelsey Consulting M&A thành lập ra với những thành viên là các chuyên gia tài năng nhất với đạo đức và chuyên môn đi cùng nhau sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho bạn – Những doanh nghiệp và doanh nhân đang “lạc lối” tìm đến nhau. Kelsey hiện đang là thành viên của nhiều hiệp hội và tổ chức doanh nhân uy tín của Việt Nam và trên thế giới như Amcham, Eurocham, VCCI, VBF,… Với mối quan hệ của mình, Kelsey đã xây dựng thành công một mạng lưới khách hàng với các đối tác chiến lược ở cả trong và ngoài nước. Kelsey có thể hỗ trợ khách hàng của mình tìm kiếm, tiếp xúc, chọn lọc các đối tác tiềm năng một cách dễ dàng và phù hợp. Các loại sáp nhập dọc, ngang hay tổ hợp sẽ hoàn toàn tuỳ thuộc vào ý chí của khách hàng muốn “con cưng” của mình sẽ phát triển như thế nào trong tương lai và lựa chọn nó.

Kelsey cũng là nơi tập hợp các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực: tư vấn doanh nghiệp, kiến trúc, môi trường, giáo dục, marketing, y tế,… có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề của mình nhanh chóng và chính xác: định giá doanh nghiệp một cách chính xác và trung thực, xây dựng hồ sơ chào bán, khảo sát doanh nghiệp và đàm phán, tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, luật pháp và kế toán, thu xếp vốn, đề xuất các giải pháp gia tăng giá trị và khai thác được các lợi ích cộng hưởng một cách chuyên nghiệp.

Kelsey là nơi mà bạn có thể trao tin tưởng và nhận giá trị đúng với giá trị bạn có!

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *