PRESS RELEASE: Kelsey consults for An Sinh Invention Technology Co., Ltd

05/06/2019 (Tiếng Việt bên dưới)

Genius inventor Thomas Edison said that:

“Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success”.

We do not lack inventions, but why do so many inventions die as soon as they were born? Creativity disconnected from reality is not an invention, but a half-hearted, useless exercise in imagination.

In Vietnam, An Sinh Invention Technology Co., Ltd establishes a clear path for its inventions, so that they are really useful in daily life, and constantly improving to better serve people in daily life.

Founded in 2003, after 16 years of operation, An Sinh Invention Technology Co., Ltd. has invented a series of excellent useful products for the purpose of saving costs and protecting the environment. Their products include: Self-operated fire fighting equipment, automated garbage collecting machines, gasoline vapor recovery apparatus, gas tank cover washing machines, and the famous Dragon Bridge water injection and spray system which is the center of the most popular public event displayed weekly in Danang.

The practical and creative inventions from An Sinh have been recognized and trusted by the Vietnam Ministry of Science and Technology, the Ministry of Industry and Trade, and Enterprises nationwide. They have been covered by Radio Voice of Vietnam, Thailand, BBC (United States), the programs: “Nguoi Duong Thoi”, “Cong Nghe Doi Song”, “The Gioi Cong Nghe”, the channels: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6, HTV, DVTV, DRT and many newspapers around the world.

In September 2009, the young inventors of An Sinh were selected and recognized with honors by the Vietnam Association of Science and Technology as “Vietnam Outstanding Creation”, “Outstanding science and technology enterprise”, “Outstanding Intellectual Entrepreneur Of 2009”, and the TV viewers voted them in the top 10 “Most Loved Contemporary People”.

In June 2019, KELSEY Consulting M&A – a multinational enterprise consultant based in Danang- officially signed a contract to consult An Sinh Invention Technology Co., Ltd in order to re-new and reposition the process, optimize technology, expand production and bring products to international markets.

As a multinational enterprise consultant, KELSEY Consulting M&A only consults for reputable, high-potential businesses with outstanding products that bring benefits to the community. When faced with difficult business problems, KELSEY Consulting M&A applies its expertise to affirm and reinforce brand value and enhancing its partners’ image and position.

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:

KELSEY TƯ VẤN CHO

CÔNG TY TNHH SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ AN SINH

Nhà phát minh thiên tài Thomas Edison nói rằng:

Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công” – (Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success).

Chúng ta không thiếu phát minh, nhưng tại sao có những phát minh được ứng dụng trên toàn cầu, lại có những phát minh được công nhận rồi bị bỏ lại nơi chúng được sinh ra? Sự sáng tạo xa rời thực tế không phải là phát minh, mà chỉ là sự tưởng tượng nửa vời, vô ích.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Sáng chế Công nghệ An Sinh thiết lập con đường đi rõ ràng cho những phát minh của mình, để chúng thực sự “hữu dụng” với đời sống, và luôn không ngừng cải tiến để phục vụ tối ưu cho con người.

Được thành lập từ năm 2003, qua 16 năm hoạt động, Công ty TNHH Sáng chế Công nghệ An Sinh đã phát minh hàng loạt sản phẩm tiện ích tuyệt vời vì mục tiêu tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, như: Máy chữa cháy tự vận hành, Máy hút rác khí động lực, Máy thu hồi hơi xăng dầu, Máy rửa vỏ bình gas, Hệ thống phun nước cầu Rồng…

Tính hữu dụng của các phát minh từ An Sinh được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, các Doanh nghiệp trên cả nước công nhận và tin dùng. Các Đài Tiếng nói Việt Nam, Thái Lan, Đài BBC (Hoa Kỳ), các chương trình Người Đương Thời, Công Nghệ Đời Sống, Thế Giới Công Nghệ, các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6, HTV, DVTV, DRT và hàng chục tờ báo lớn đưa tin.

Tháng 9/2009, các nhà sáng chế trẻ của An Sinh được Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam bình chọn là “Điển hình sáng tạo Việt Nam”, “Doanh nghiệp ứng dụng KHCN tiêu biểu”, “Doanh nhân trí thức tiêu biểu 2009”, khán giả truyền hình bình chọn vào top 10 “Người Đương Thời được yêu mến nhất”.

Tháng 6/2019, KELSEY Consulting M&A – nhà tư vấn doanh nghiệp đa quốc gia chính thức ký kết hợp đồng tư vấn cho Công ty TNHH Sáng chế Công nghệ An Sinh, để thiết lập lại quy trình hoạt động, tối ưu hóa công nghệ, mở rộng sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Là một nhà tư vấn doanh nghiệp đa quốc gia, KELSEY Consulting M&A chỉ lựa chọn tư vấn cho các doanh nghiệp uy tín, tiềm năng, với sản phẩm vượt trội, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Khi đứng trước những bài toán khó trong kinh doanh, KELSEY Consulting M&A khẳng định giá trị thương hiệu của mình đồng thời nâng cao vị thế của các đối tác.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top