PROJECT: MINIMALIST ART

13/08/2019

On 24th September 2019, Kelsey will officially announce the masterpiece: MINIMALIST ART.
This work of art will reorient world architecture and help the world understand correctly about TRUE ART.

Be ready!

 

 

DỰ ÁN: MINIMALIST ART

 

Vào ngày 24/09/2019 Kelsey sẽ chính thức công bố kiệt tác: MINIMALIST ART.
Tác phẩm nghệ thuật này hứa hẹn sẽ định hướng lại xu hướng thiết kế của nền kiến trúc thế giới và giúp công chúng hiểu đúng về Nghệ thuật đích thực.

Hãy chờ đón!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top