Which architectural trend will survive and develop sustainably over time?

16/02/2019 (Tiếng Việt bên dưới)

Are you looking for a different architect who has ideas beyond the standard of the times to do your construction – like Frank Lloyd Wright? Or do you need just a public drawing to satisfy the mediocre eyes of society – like every design by Le Corbusier? Or is the combination of “genius and mad” with the monumental but equally interesting works recorded as the preserved heritage of Antoni Gaudí?

In 1943, the female novelist Ayn Rand launched Fountainhead novel, since then, it has become a classic aphorism of every genuine architect in the world. It is believed that they need to fight for creativity, difference, for brain and enduring value. However, in fact, the architecture in the world have many real warriors, but there are also many who fail.

Look at the AON Center (Chicago, USA) – known as the tallest marble building in the world in 1974 with 43,000 white Italy stone slabs, after that, it was replaced entirely by granite stone because of previous materials made the structure weak…

Look at Walkie Talkie – the building number 20 at Fenchurch Street, The UK with a curved structure, rising from the bottom, that get rays of light from the sun burned many objects beneath the surface…

Or The City Hall Station, USA, was opened in 1904, is considered an impressive building decorated Roman style was stopped in 1945. Because it’s way too twisted and narrow, there is no space for ships to stop and safely park…

What do you see?

If they are not a compromise for loose and flashy desires of people, then why do not we fight to the end for really great constructions?

From the design flaws of many buildings around the world, talented architects at Kelsey Consulting M&A have always put the issue of sustainable architecture. You pay attention to the out looking – we give priority to solving the problems of the function and let space, light, material outspeak. You separate people from nature and try to put green trees in the constructions – we place people at barycentre and mobilize all the pure energy of nature. You like strange and eye-catching buildings- we want them to touch the emotions and keep in mind the human. You pursue cost and profit – we consider that creativity is the most expensive thing.

Architecture that grows fast or slow is depend on people. We choose go fast and will fight to the end for sustainable architecture to follow the same speed of the world and suggest future design trends. At Kelsey Consulting M&A, any breakthrough can happen!

 

 

XU HƯỚNG KIẾN TRÚC NÀO SẼ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO THỜI GIAN?

Bạn đang tìm kiếm một kiến trúc sư khác người với những ý tưởng vượt ra khỏi tiêu chuẩn thông thường của thời đại để thực hiện công trình của mình – như Frank Lloyd Wright? Hay chỉ cần một bản vẽ đại chúng thỏa mãn những con mắt tầm thường của xã hội – như các thiết kế của Le Corbusier? Hay sự kết hợp của thiên tài và kẻ điên với những tác phẩm cổ quái nhưng cũng không kém phần thú vị đã được ghi nhận là những di sản cần bảo tồn của Antoni Gaudí?

Năm 1943, nữ văn sĩ Ayn Rand ra mắt tiểu thuyết Suối Nguồn và từ đó, nó trở thành châm ngôn kinh điển của mọi kiến trúc sư chân chính trên thế giới. Người ta tin rằng họ cần phải đấu tranh cho sự sáng tạo, khác biệt, cho chất xám và giá trị trường tồn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nền kiến trúc trên thế giới có nhiều chiến binh thực thụ những cũng có không ít những kẻ thất bại với những tác phẩm “chỉ nhìn mà không dùng được”.

Nhìn vào trung tâm AON (Chicago, Mỹ) – được biết đến là tòa nhà lát đá cẩm thạch cao nhất thế giới năm 1974 với 43.000 tấm đá Italy trắng, sau này được thay lại toàn bộ bằng đá granite vì nguyên liệu trước đó khiến cấu trúc công trình yếu đi…

Nhìn vào Walkie Talkie – tòa nhà số 20, phố Fenchurch, nước Anh với cấu trúc đường cong, phồng to dần từ dưới lên, đón tia phản xạ từ ánh sáng Mặt Trời làm thiêu trụi nhiều vật thể dưới mặt đất…

Hay nhà ga City Hall, Mỹ, được khánh thành năm 1904, được đánh giá là một công trình ấn tượng với những bức tường và mái vòm nhiều màu sắc theo phong cách Roman, đã phải dừng hoạt động vào năm 1945 vì nó có khúc cua quá gấp khúc và hẹp, không có không gian cho tàu dừng lại và đỗ tàu một cách an toàn…

Bạn thấy gì?

Nếu chúng không phải là bản thỏa hiệp cho những ước muốn lỏng lẻo, hào nhoáng của con người, thì tại sao chúng ta không đấu tranh đến cùng cho những công trình thật sự vĩ đại?

Từ những lỗ hổng trong thiết kế của nhiều công trình trên khắp thế giới, các kiến trúc sư tài năng tại Kelsey Consulting M&A đã luôn đặt vấn đề về kiến trúc bền vững. Bạn lưu tâm đến “lớp áo” bên ngoài – chúng tôi ưu tiên giải quyết các vấn đề của công năng và để không gian, ánh sáng, vật liệu lên tiếng. Bạn tách con người ra khỏi thiên nhiên và cố đưa cây xanh vào trong công trình – chúng tôi đặt con người làm trọng tâm và huy động mọi năng lượng thuần khiết của tự nhiên. Bạn yêu thích những công trình lạ lẫm, bắt mắt – chúng tôi muốn chúng phải chạm được đến cảm xúc và lưu giữ vào tâm trí con người. Bạn theo đuổi chi phí và lợi nhuận – chúng tôi cho rằng óc sáng tạo mới là thứ đắt giá nhất.

Kiến trúc phát triển nhanh hay chậm là phụ thuộc vào con người. Chúng tôi chọn đi nhanh và sẽ đấu tranh đến cùng cho kiến trúc bền vững để theo cùng nhịp độ của thế giới, dẫn đầu và gợi mở những xu hướng thiết kế trong tương lai. Tại Kelsey Consulting M&A, bước đột phá nào cũng có thể xảy ra!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top